Je producten op Beslist.nl

Je producten op Beslist.nlBeslist.nl is de bekendste en grootse vergelijkingsite in Nederland. Wanneer u in Google zoekt op een bepaald product is de kans groot dat u resultaten van Beslist.nl op de eerste pagina treft. In de meeste gevallen zal uw webshop niet direc top de eerste pagina van de zoekresultaten in Google staan.Heet kan enige tijd duren voordat u dit voor elkaar heeft. Het is dus wel mogelijk om via Beslist uw producten op de eerste pagina van de zoekresultaten te tonen.

Cost per sale

Beslist bieden drie soorten accounts. Voor de de betaalde accounts dient uw bedrijf minimaal een jaar te bestaan en uw laatste orders niet korter dan een half jaar geleden. Als u net bent begonnen met uw webwinkel is het dus nog niet mogelijk een betaald account aan te vragen. U kunt wel beginnen met een gratis account. Uw producten zijn dan wel vindbaar maar staan niet standaard bovenaan. De betaalde accounts worden afgerekend op basis van cost per sale. Dit houdt in dat Beslist bijhoudt hoeveel welke bestellingen u ontvangt via Beslist. Over iedere bestelling betaalt u een bepaald percentage van het orderbedrag aan beslist. Het percentage is verschillend per productcategorie.

Sinds kort is het alleen nog maar mogelijk om uw webshop te registreren bij Beslist.nl door te bellen of te mailen. Zij zullen dan controleren of de webshop aan de voorwaarden voldoet en begeleiden u vervolgens bij het koppelingsproces.

Beslist.nl - de productfeed

Tijdens het aanmaken van een account bij Beslist kunt u een feed toevoegen. Een feed is een bestand dat al uw producten, de prijzen, omschrijvingen, verzendkosten etc bevat. In het geval van Beslist is dit een XML-bestand. In de meeste webwinkelsystemen wordt deze feed automatisch aangemaakt en bijgewerkt. U hoeft dan enkel de url van de feed in uw account bij Beslist in te voeren. Beslist leest vervolgens dit bestand en controleert of deze aan alle eisen voldoet. Als alles in orde is zijn uw producten binnen enkele dagen ook via Beslist te vinden.