Webshop aanmelden bij de Belastingdienst

Logo BelastingdienstWanneer u de onderneming inschrijft bij de Kamer van Koophandel worden uw gegevens doorgegeven aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming dus niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Op grond van de gegevens die u hebt ingediend beoordeelt de Belastingdienst voor welke belastingen u aangifte dient te doen. Heeft u een eenmanszaak of vennootschap onder firma dan zijn dit doorgaans inkomenstenbelasting en omzetbelasting. Neemt u ook personeel in dienst dan zult u ook aangifte loonbelasting moeten doen. Heeft u een besloten vennootschap dan wordt er geen inkomstenbelasting afgedragen maar vennootschapsbelasting. Meer over de BV als rechtsvorm.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Op grond van de informatie die u bij uw inschrijving bij de Kamer van koophandel heeft verstrekt bepaalt de Belastingdienst of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Er wordt onder andere bekeken of u voldoende winst maakt, of u genoeg tijd in de onderneming steekt en of u voldoende zelfstandig bent. U ontvangt per post bericht van de Belastingdienst of u als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt beschouwd. Als de belastingdienst u als ondernemer voor de inkomstenbelasting beschouwt houdt in dat de opbrengst van de webshop wordt beschouwd als winst uit de onderneming en niet als inkomsten uit overige werkzaamheden. Op beide bronnen van inkomen zijn andere tarieven en regels van toepassing. Zo komt u in het geval van winst uit onderneming in aanmerking voor o.a. startersaftrek, zelfstandigenaftrek. Lees meer over de voorwaarden voor ondernemen voor de inkomstenbelasting.

Ondernemer voor de omzetbelasting

Naast de beoordeling m.b.t. de Inkomstenbelasting wordt ook vastgesteld of u ondernemer bent voor de omzetbelasting. Hiervoor gelden onderstaande voorwaarden. In het kort komt het erop neer dat als u van plan bent op regelmatige basis producten te verkopen via een webshop u door de Belastingdienst wordt beschouwd als ondernemer voor de omzetbelasting.In dit geval ontvangt u een BTW-nummer en dient u ieder kwartaal aangifte omzetbelasting te doen. Het kan oderigens voorkomen dat u wel als ondernemer voor de omzetbelasting wordt beschouwd maar niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer u wel omzet maakt maar weinig winst overhoudt.

  1. U levert goederen of diensten
    Goederen: u verkoopt producten, bijvoorbeeld gadgets of sierraden. 
    Diensten: u levert arbeid, bijvoorbeeld als timmerman, boekhouder of tekstschrijver.
  2. U wordt voor het leveren van deze goederen of diensten betaald. Het betreft dus geen vrijwilligerswerk
  3. De punten 1 en 2 vinden op regelmatige basis plaats. Als u af en toe voor iemand een klusje doet of een product verkoopt bent u geen ondernemer en hoeft u geen BTW af te dragen.

BTW-nummer en inloggegevens

Als alle gegevens juist zijn krijgt u van de Kamer van Koophandel direct uw BTW-nummer. Dit nummer bestaat doorgaans uit de letters NL gevolgd door uw Burgerservicenummer en eindigend op B01 (in het geval van een eerste bedrijf, heeft u al eerder een bedrijf gehad dan wordt het B02, B03 etc). Onder dit nummer bent u vervolgens bekend bij de Belastingdienst en kunt u aangifte doen. U ontvangt binnen enkele dagen per post een bevestiging van de Belastingdienst. In sommige gevallen ontvangt u tevens een formulier waarmee u de eerste aangifte omzetbelasting kunt doen. U ontvangt tevens uw gebruikersnaam en wachtwoord om in te kunnen loggen bij de belastingdienst. U kunt dan digitaal uw aangiften indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verschillende belastingen gaat u naar de website van de Belastingdienst.